ΑΠΟΦ 128 ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΙΣΤ

ΑΠΟΦ 129 ΣΧΕΔ 7ΗΣ ΑΝΑΜ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΠΟΦ 130 ΠΟΛ ΔΕΣΜ ΣΥΝΤ ΣΧΟΛ ΚΤΙΡ

ΑΠΟΦ 131 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝ

ΑΠΟΦ 132 ΚΑΘ ΟΡ ΔΙΑΚ ΔΗΜ ΕΠΙΣ ΣΥΝΤ ΣΧΟΛ ΚΤ

ΑΠΟΦ 133 ΑΝΑΘ ΥΠΟΘ ΠΛΗΡ ΔΙΚΗΓ ΠΡΟΣΦΥΓ ΚΑΤΑΣΤΗΜ

ΑΠΟΦ 134 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΕΞ ΔΙΚΗΓΟΡΟ WIND

ΑΠΟΦ 135 ΕΠΙΚ ΔΙΚ ΑΝΤΙΜ ΠΛΗΜ ΦΑΙΝΟΜ ΔΙΑΜ ΧΩΡ ΧΑΛΙΚΙΑ