ΑΡ. ΑΠΟΦ. 134.2022 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας λειτουργίας μονάδας δεματοποίησης αστικών στερεών