ΑΡ. ΑΠΟΦ. 184.2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΦΑΓΕΙΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 185.2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού Νο ΙΙ της δημοπρασίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΧΥΤ ΜΗΛΟΥ»