ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 271.2013 ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2012