ΑΡ. ΑΠΟΦ. 137.2022 2Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΛΤΜ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 138.2022 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 139.2022 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ 2022

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 140.2022 ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 141.2022 Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και μελών επιτροπών

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 142.2022 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΩΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ «ΞΕΝΩΝΑ» ΣΤΟΝ ΑΔΑΜΑΝΤΑ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ