ΑΡ. ΑΠΟΦ. 142.2022 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΩΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ «ΞΕΝΩΝΑ» ΣΤΟΝ ΑΔΑΜΑΝΤΑ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ