ΑΡ. ΑΠΟΦ. 143.2023 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τον καθορισμό όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών λειτουργίας δεματοποιητή

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 144.2023 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τον καθορισμό όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 145.2023 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τον καθορισμό όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 146.2023

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 147.2023 Έγκριση του 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού του τεχνικού έργου με τίτλο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 148.2023 Ανάθεση υπόθεσης Δήμου Μήλου σε πληρεξούσιο δικηγόρο

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 149Α.2023 Έγκριση μετακινήσεων δημάρχου, δημοτικών συμβούλων και μελών επιτροπών ΑΓΓΛΙΑ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 149Β.2023 Έγκριση μετακινήσεων δημάρχου, δημοτικών συμβούλων και μελών επιτροπών ΠΥΛΟΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 149Γ.2023 Έγκριση μετακινήσεων δημάρχου, δημοτικών συμβούλων και μελών επιτροπών ΣΥΡΟΣ