ΑΠΟΦ 158 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΠΟΦ 159 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ

ΑΠΟΦ 160 ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 2Η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΠΟΦ 161 ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΑΠΟΦ 162 ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΑΠΟΦ 163 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 8ΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΟΙΚ. ΈΤΟΥΣ 2017