ΑΡ. ΑΠΟΦ. 186.2020 Συμμετοχή του Δήμου Μήλου στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στην Πρόσκληση ΑΤ11 «Δράσεις για υπ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 187.2020 ΈΚΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 188.2020 ΟΡΘΗ ΕΠ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡ. 392019 ΟΙΚ ΕΠ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Α5872018 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΤΜΗΜΑ Β΄ ΤΡΙΜ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 189.2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΈΤΟΥΣ 2020 ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 191.2020 Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή του Δήμου Μήλου στο πρόγραμμα χρηματοδότησης (50.000,00 €) του Υπουργείου