ΑΠΟΦ 120 ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦ 121 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ

ΑΠΟΦ 122 Έγκριση Πρακτικού κλήρωσης για το έργο «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

ΑΠΟΦ 123 Έγκριση Πρακτικού κλήρωσης για το έργο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΤΑΠΗΤΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΗΛΟΥ