ΑΠΟΦ 150 ΑΝΑΘ ΥΠΟΘ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΝΙΝΟΣ ΑΝΤ ΝΙΝΟΥ ΑΛΕΞ ΠΕΡΙΠΤ

ΑΠΟΦ 151 ΚΑΘ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚ ΔΗΜ ΚΑΤ ΕΞ ΔΙΚΤ ΥΔΡ ΟΙΚ ΠΛ ΠΛ ΤΡ ΤΡ Π ΤΡΙΟΒ Β ΦΑΣΗ