ΑΡ. ΑΠΟΦ. 150.2023 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Υποβολή αιτήματος τροποποίησης της πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου -Αγροτική Οδοποιία Δήμου Μήλου»

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 151.2023 Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρακτικών της επιτροπής διενέργειας στο πλαίσιο του ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας λειτουργίας μον

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 152.2023 Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής σχετικά με τη συμμετοχή του Δήμου Μήλου στο 15ο Φεστιβάλ Κυκλαδικής Γαστρονομίας «Νικόλαος Τσελεμεντές» στη Σ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 153Α.2023 Ανάθεση υπόθεσης Δήμου Μήλου σε πληρεξούσιο δικηγόρο (υπόθεση Σουρίδη Όλγας)

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 153B.2023 Ανάθεση υπόθεσης Δήμου Μήλου σε πληρεξούσιο δικηγόρο (υπόθεση Βήχου – Σταματοπούλου Αικ.)

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 153Γ.2023 Ανάθεση υπόθεσης Δήμου Μήλου σε πληρεξούσιο δικηγόρο (υπόθεση ελέγχου ακινήτων)