ΑΡ. ΑΠΟΦ. 09.2024 ΟΡΘΗ Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης για την ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Επείγουσες εργασίες επισκευής βλά

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 12.2024 Έγκριση μετακινήσεων δημάρχου, δημοτικών συμβούλων και μελών επιτροπών