ΑΡ. ΑΠΟΦ. 4.2024 Ορισμός μελών επιτροπής για τη διεξαγωγή δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης, αγοράς και εκποίησης ακινήτων για το έτος 2024 (αρ. 1 του

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 5.2024 Ορισμός τριμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής από Δημοτικούς Συμβούλους για την καταστροφή των άνευ αξίας αντικειμένων για το έτος 2024

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 6.2024 Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Μήλου στην Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 8.2024 Ορισμός Προέδρου και εκπροσώπου Παραγωγικών Τάξεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Μήλου

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 12.2024 Εκλογή των εκπροσώπων Δήμου Μήλου στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Νοτίου Αιγαίου

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 13.2024 Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Μήλου στην Επιτροπή Καθορισμού Πολυσύχναστων Παραλιών» (Π.Δ. 712020, ΦΕΚ Α΄16631-08-2020)

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 14.2024 Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Μήλου στην επιτροπή του άρθρου 35 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα υπ’ αριθμ. 20 (ΦΕΚ 6543Β21-12-2022)

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 15.2024 Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Μήλου στις γενικές συνελεύσεις του ΦΟ.Δ.Σ.Α. Νοτίου Αιγαίου (Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων)

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 17.2024 Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΛΟΥ»

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 18.2024 Ορισμός μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑBAΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 19.2024 Ορισμός μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒBAΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 21.2024 Ορισμός μελών Επιτροπών Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 30Α.2024 ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 30Β.2024 ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΠΔΕ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 31.2024 ΟΡΘΗ Λήψη απόφασης περί αύξησης ωραρίου εργασίας από είκοσι ώρες εβδομαδιαίως σε πλήρη απασχόληση (από 4ωρη σε πλήρη απασχόληση) υπαλλήλ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 33.2024 ΟΡΘΗ Λήψη απόφασης – γνωμοδότηση επί Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σχετικά με την ανέγερση ξενοδοχειακού καταλύματος