ΑΡ. ΑΠΟΦ. 05.2021 Έγκριση καταβολής εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και στον Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 07.2021 Έγκριση Ο.Π.Δ. (Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης) Δήμου Μήλου & Νομικών του Προσώπων (Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μήλου & Γηροκομείο

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 10.2021 Λήψη απόφασης για τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων σε διάφορα σημεία του Δήμου Μήλου

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 12.2021 Καθορισμός Ομορων τμημάτων αιγιαλο

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 13.2021 Καθορισμός Δημοπρατούμενων τμημάτων αιγιαλού

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 14.2021 Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου Δήμου Μήλου (υπόθεση απαλ. ΧΥΤΑ – αίτηση Κουρέλη Γ. – καθορισμός τιμής μονάδας)