ΑΡ. ΑΠΟΦ. 03.2022 Κατάρτιση σχεδίου 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Γηροκομείου Μήλου «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» ΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΛΙΛΛΗ Ή ΡΙΤΣΟΥ έτους 2022