ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 3.2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΔΛΤ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 4.2013 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2013

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 5.2013 Συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις και ορισμός εκπροσώπων

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 6.2013 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 7.2013 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΦΥΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 8.2013 ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 9.2013 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 10.2013 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΠΗ (ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 11.2013 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΕΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 12.2013 ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 13.2012 ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΕΚΔΩΣΕΙΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 14.2013 Παραχώρηση δημοτικού ακινήτου για στέγαση Δ.Ο.Υ. Μήλου