ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 18 2018 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 228.2017 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ 2018 ΤΕΛΙΚΟ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 19.2018 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 239.2017 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018