ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 20.2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2017

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 21.2017 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΔΗΚΕΔΜ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 22.2017 ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 24.2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔ. ΠΡΑΞΗΣ «Κατασκευή Γραφείων Διοίκησης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου»

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 25.2017 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 26.2017 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΛΜΥΡΩΝ ΔΚ ΑΔΑΜΑΝΤΑ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 27.2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΔΚ ΑΔΑΜΑΝΤΑ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 28.2017 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΜΠΕ DIGEA

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 29.2017 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΜΠΕ ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΜΠΕΤΟΝΙΤΗ ΣΤΟ ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΖΥΝΤ ΧΕΜΙ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 30.2017 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΜΠΕ ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΚΑΟΛΙΝΗΣ ΣΤΗ ΚΑΣΤΡΙΑΝΗ ΤΗΣ S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 32.2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΠΗ 2017

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 33.2017 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΥ ΕΤΗΣΙΩΝ ΗΤΡΟΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 2016

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 34.2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ