ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 7.2014 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 8.2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 9.2014 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014 ΒΑΣΕΙ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 10.2014 2Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 11.2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΚΕΔΜ ΕΤΟΥΣ 2014

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 12.2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΔΛΤΜ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 13.2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 14.2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 15.2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 16.2014 Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 17.2014 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΓΕΡΙΑ – ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 18.2014 ΜΙΣΘΩΣΗ – ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΓΕΡΙΑ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 19.2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 20.2014 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΟΥΛΙΑΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 21.2014 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ Ή ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ ΝΑΥΑΓΙΩΝ Ή ΠΛΟΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 22.2014 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΩΣ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΕΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 24.2014 ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 25.2014 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΖΕΦΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ Η ΧΩΡΑ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 27.2014 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 28.2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ/a>