ΑΡ. ΑΠΟΦ. 7.2023 Καθορισμός τελών κοινόχρηστων χώρων Δήμου Μήλου έτους 2023