ΑΠΟΦ 22 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΑΝ ΥΠ ΕΛ ΑΝΤ ΚΤ ΘΗΛ

ΑΠΟΦ 23 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΤΑΦΗ ΑΠΟΡ

ΑΠΟΦ 24 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΟΙΚ ΚΑΤ

ΑΠΟΦ 25 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΟΥΛΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦ 26 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

ΑΠΟΦ 27 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΠΡΟΜ ΛΑΜΠΤ

ΑΠΟΦ 28 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΑΠΟΦ 29 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡ.ΜΕΣΩΝ

ΑΠΟΦ 30 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΑΠΟΦ 31 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

ΑΠΟΦ 32 ΕΚΠ ΜΕΛ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦ 33 ΕΙΔ ΥΔΡΟΓ ΜΕΛ ΛΥΜ

ΑΠΟΦ 34 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΓΗΠ 5Χ5

ΑΠΟΦ 35 ΕΓΚΡ ΠΡ ΚΛΗΡ ΕΠΙΤΡ ΕΚΠΟΤΑ 28 80

ΑΠΟΦ 36 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΓΕΩΤ ΜΕΛ ΘΕΜΕΛ ΝΗΠ ΤΡΙΟΒ