ΑΡ. ΑΠΟΦ. 172.2021 Ανάθεση υπόθεσης Δήμου Μήλου σε πληρεξούσιο δικηγόρο (υπόθεση αγωγής Σοφικίτη)

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 173.2021 Δικαιολογητικά κατακύρωσης υπηρεσίας δεματοποιητή

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 174.2021 Λήψη απόφασης για παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Μελέτες αντιμετώπισης των κατολισθήσεων στη ν. Μήλο»

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 175.2021 Παράταση προθεσμίας έργου εκσυγχρονισμού δημοτικού σταδίου

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 176.2021 Ανάθεση υπόθεσης Δήμου Μήλου σε πληρεξούσιο δικηγόρο (υπόθεση δημοτικού ακινήτου «ΞΕΝΩΝΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΑ»)

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 177.2021 Ορθή Επανάληψη Όροι Έργου Ενεργειακής Αναβάθμισης

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 178Α.2021 Μετακίνηση Δήμαρχου & Γαϊτανή στη Γαλλία

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 178Β.2021 Μετακίνηση Δήμαρχου & Δαμουλάκη Γ. στο Συνέδριο ΚΕΔΕ