ΑΡ. ΑΠΟΦ. 154.2023 Καθορισμός τελών Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Μήλου έτους 2024

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 156.2023 Καθορισμός Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) έτους 2024

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 158.2023 Καθορισμός τελών & δικαιωμάτων Δημοτικών Νεκροταφείων έτους 2024 ΑΔΑ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 161.2023 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Έγκριση μετακινήσεων δημάρχου κλπ