ΑΠΟΦ 163 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 6ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΟΙΚ. ΈΤΟΥΣ 2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΠΟΦ 164 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΥΠΟΘΕΣΗ ΒΛΑΜΑΚΗ ΚΑΤΑ ΔΗΜΟ ΜΗΛΟΥ

ΑΠΟΦ 165 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΝΟ1 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΑΠΟΦ 167 ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΈΤΟΥΣ 2018 ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ