ΑΡ.ΑΠΟΦ. 124.2019 Εξέταση της με αρ.πρωτ. 829816-12-19 ένστασης της Ma.con struction

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 125.2019 ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 126.2019 ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 127.2019 6η αναμόρφωση

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 128.2019 ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 129.2019 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΕΠΑ.Λ. ΕΩΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 130.2019 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 131.2019 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 133.2019 ΈΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 134.2019 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΥΠΟΘ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 135.2019 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΥΠΟΘ ΤΡΙΜΗ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 136.2019 ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 818710-12-19 ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ MA.CON STRUCTION

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 137.2019 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ