ΑΡ.ΑΠΟΦ. 206.2020 Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του Έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΗ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 207.2020 Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μήλου και του Δικτύου Αειφόρων Νήσων «ΔΑΦΝΗ»

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 211.2020 Λήψη απόφασης για την έγκριση διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών και προσαυξήσεων

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 212.2020 Καθορισμός τμημάτων κοινόχρηστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης για το έτος 2021

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 214.2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Καθορισμός τελών ανταποδοτικών υπηρεσιών Δήμου Μήλου για το έτος 2021

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 215.2020 Ανάθεση υπόθεσης Δήμου Μήλου σε πληρεξούσιο δικηγόρο (υπόθεση Καστανά)

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 216.2020 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ