ΑΡ. ΑΠΟΦ. 179.2021 Λήψη απόφασης για την παράταση των συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ. προσωπικού Δήμου Μήλου για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνο

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 180.2021 Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. δίμηνης διάρκειας, στον Παιδικό Σταθμό Δήμου Μήλου

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 181.2021 Λήψη απόφασης για την πρόσληψη Ι.Δ.Ο.Χ. με δυνατότητα ανανέωσης για τον ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ και ΚΔΑΠ Δήμου Μήλου