ΑΠΟΦ 170 ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 2H ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΠΟΦ 171 ΈΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦ 172 ΈΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ.