ΑΡ. ΑΠΟΦ. 185.2021 Έγκριση Πρακτικού κλήρωσης για το έργο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 189.2021 Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την αγορά ακάλυπτων εκτάσεων από τον Δήμο Μήλου για την κάλυψη αναγκών του