ΑΠΟΦ 160 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ

ΑΠΟΦ 161 ΕΓΚΡ ΠΡ ΣΥΝΤ ΣΧΟΛ ΚΤΙΡ

ΑΠΟΦ 162 ΔΙΚ ΚΑΤΑΚΥΡ ΠΡΟΜ ΥΔΡΑΥΛ ΥΛΙΚΟΥ