ΑΠΟΦ 173 ΑΠΟΔΟΧΗ Ή ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΗΛΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ.

ΑΠΟΦ 174 ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΑΠΟΦ 175 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 9ΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΟΙΚ. ΈΤΟΥΣ 2017.

ΑΠΟΦ 176Α ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΠΟΦ 176Β ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΠΟΦ 177 ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε. ΖΑΓΟΥΡΗ , ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

ΑΠΟΦ 178 ΈΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ Νο 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΗΜΙΤΕΛΟΥΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΑ (ΠΑΛΑΙΑ Γ

ΑΠΟΦ 179 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΠΟΦ 180 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΠΟΦ 183 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

ΑΠΟΦ 184 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΜΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΠΟΦ 185 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018