ΑΠΟΦ 164 ΕΚΤ ΗΜΕΡ ΕΓΚΡ ΠΡΑΚΤ ΔΗΜΟΠΡ

ΑΠΟΦ 166 ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΑΠΟΦ 167 ΑΠΟΔ ΔΩΡ ΦΟΡΤ ΑΥΤΟΚ

ΑΠΟΦ 168 ΠΑΡΑΛ ΠΕΡΙΒΑΛ ΜΕΛ ΔΙΑΝΟΙΞ ΟΔΟΥ ΔΗΜΟΤ ΣΧΟΛ ΕΩΣ ΧΑΛΙΚΙΑ

ΑΠΟΦ 170 ΣΧΕΔΙΟ 9ΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΣ ΕΞ

ΑΠΟΦ 171 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ

ΑΠΟΦ 171Α ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΠΟΦ 171Β ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΠΡΟΜ ΣΥΣΤ ΔΙΑΣ

ΑΠΟΦ 171Γ ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΑΦΑΛ ΝΕΡΟ