ΑΡ. ΑΠΟΦ. 209 .2015 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ ΕΚΛΟΓ ΑΠΟΖΗΜ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 210Α .2015 ΠΟΛΥΕΤ ΔΕΣΜ ΚΔΑΠ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 210Β .2015 ΠΟΛ ΔΕΣΜ ΣΥΝΤ ΦΑΚ ΔΙΑΓ ΝΕΡΟΥ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 210Γ .2015 ΠΟΛ ΔΕΣΜ ΥΠΗΡ ΣΥΜΒΥ ΕΚΠ ΤΟΠ ΣΧΕΔ ΔΙΑΧ ΑΣΤ ΣΤ ΑΠΟΒ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 211 .2015 ΔΙΑΘ ΠΙΣΤ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 212.2015 ΕΓΚΡ ΤΕΧΝ ΠΡΟΔ ΑΣΑ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 213 .2015 ΔΑΠΑΝ ΠΑΓ ΤΡΙΟΒ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 214 .2015 ΔΑΠΑΝ ΠΑΓ ΜΗΛΟΥ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 215 .2015 ΑΠΟΔ ΛΟΓ ΤΑΣΙΟΠ ΜΑΡΚ