ΑΡ.ΑΠΟΦ. 139.2019 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 140.2019 ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ