ΑΡ.ΑΠΟΦ. 233.2020 Έγκριση πρακτικού ελεγχου δικ κατακ συνοπτ διαγ υδραυλ υλ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 234.2020 Λήψη απόφασης για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ ( Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ) διάρκειας έως δύο μηνών στον Δήμο Μήλου, δυνάμει των διατ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 235.2020 Λήψη απόφασης για διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους Δήμου Μήλου

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 236.2020 ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡ ΠΑΡΑΚΟΛ ΠΡΟΓΡ ΣΥΜΒ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΔΑΦΝΗ