ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΑΡ. ΑΠΟΦ. 172.2022 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ – ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ – ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΕΝΙΚΑ, ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ