ΑΡ. ΑΠΟΦ. 216 .2015 ΑΠΟΔ ΛΟΓ ΕΝΤΑΛΜ ΠΡΟΠΛ ΔΗΜ ΖΑΓΟΥΡΗΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 218 .2015 ΑΝΑΘ ΔΙΚΗΓ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 219 .2015 ΚΑΘ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓ ΚΔΑΠ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 220 .2015 ΕΓΚΡ ΠΡΑΚΤ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓ ΚΔΑΠ