ΑΡ.ΑΠΟΦ. 141.2019 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ