ΑΡ. ΑΠΟΦ. 222 .2015 ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 2015

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 223 .2015 ΕΓΚΡ ΠΡΑΚΤ ΔΙΑΓΩΝ ΚΔΑΠ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 223Α .2015 ΕΓΚΡ ΠΡΑΚΤ ΔΙΑΓ ΚΔΑΠ ΟΙΚΟΝ ΠΡΟΣΦ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 227 .2015 ΑΝΑΘ WIND ΚΑΒΑΛ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 229 .2015 ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 2015