ΑΡ. ΑΠΟΦ. 187.2023 Μείωση δημοτικών τελών Δήμου Μήλου για ειδικές κατηγορίες ευπαθών κοινωνικών ομάδων για το έτος 2024

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 189.2023 ΕΓΚΡΙΣΗ 3ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 190.2023 Έγκριση μετακινήσεων δημάρχου, δημοτικών συμβούλων και μελών επιτροπών

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 191.2023 Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση της πίστωσης έκτακτης επιχορήγησης από τον Δήμο Μήλου προς την Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μήλου