ΑΡ. ΑΠΟΦ. 192.2022 ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 193.2022 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 194.2022 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΛΑΚΑ ΟΤΕ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 195.2022 ΤΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2023

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 196.2022 ΚΑΘ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 197.2022 ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 198Α.2022 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 198Β.2022 ΟΡΘΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ