ΑΡ. ΑΠΟΦ. 194.2023 ΟΡΘΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΣΤΑΝΑ