ΑΡ. ΑΠΟΦ. 195.2023 ΟΡΘΗ Λήψη απόφασης για λύση σύμβασης (MILOS SEASIDE ΜΟΝ ΙΚΕ)

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 196.2023 ΟΡΘΗ Λήψη απόφασης έγκρισης Σ.Α.Π. Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2022 1η Πρόσκληση – Απρίλιος 2022 «ΣΧΕΔΙΑ Α

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 197.2023 ΟΡΘΗ Λήψη απόφασης για παραλαβή της επιστημονικής υπηρεσίας με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 198.2023 ΟΡΘΗ Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης χρήσης των υπ’ αριθμ. ΚΗΙ4816 και ΚΗΥ6711 οχημάτων στον Δήμο Μήλου

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 199.2023 ΟΡΘΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΥΠ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 200.2023 ΟΡΘΗ Αποστολή 3ου ΑΠΕ και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (ήσσονος σημασίας) του έργου ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΤΑΠΗΤΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙ

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 201.2023 ΟΡΘΗ Αποστολή 2ου ΑΠΕ και 1ης ΣΣ του έργου «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Δήμου Μήλου. Βιοκλιματική αναβάθμιση χώρου στάθμευσης και διαμόρφωση

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 202.2023 ΟΡΘΗ Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου