ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 37.2024 Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής Δήμου Μήλου έτους 2024

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 38.2024 Λήψη απόφασης για την εκπροσώπηση Δήμου Μήλου στην τουριστική έκθεση ITB του Βερολίνου

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 39.2024 Τροποποίηση της με αρ. 1222023 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Λήψη απόφασης για τις προϋποθέσεις έκδοσης άδειας τομής

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 41.2024 Λήψη απόφασης για την διοργάνωση διεθνούς αθλητικής συνάντησης στίβου στη ν. Μήλο

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 42.2024 Ορισμός υπεύθυνων διαχειριστών λογαριασμών Ταμειακής Διαχείρισης του Δήμου Μήλου και ΔΛΤ στην Τράπεζα της Ελλάδος.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 44.2024 1η Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Μήλου έτους 2024

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 45.2024 Ορισμός αναπληρωτή εκπροσώπου Δήμου Μήλου στην Επιτροπή Καθορισμού Πολυσύχναστων Παραλιών» (Π.Δ. 712020, ΦΕΚ Α΄16631-08-2020)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 46.2024 Ορισμός αναπληρωτή εκπροσώπου Δήμου Μήλου στην επιτροπή του άρθρου 35 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα υπ’ αριθμ. 20 (ΦΕΚ 6543