ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 38.2013 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΜΠΛΕ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 39.2013 ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟΥ ΦΛΑΡΗ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 40.2013 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2013

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 41-2013 Λήψη απόφασης Δ.Σ. για μετακίνηση εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΜΥΛΟΠΕΤΡΑΣ «MOLERIAE”

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 43.2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦ. ΔΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 44.2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦ.167.2012 ΣΥΝΑΨΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΠΕΡ. ΝΟΤ. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 45-2013 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥ.ΚΑ.Μ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2013

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 48.2013 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 49.2013 ΙΔΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 50-2013 Λήψη απόφασης Δ.Σ. για ανανέωση συνεργασίας με την ΜΤC group consulting για θέματα τουριστικού marketing