ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 73.2013 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΟΡΘΗ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 74.2013 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 75.2013 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 76.2013 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2012-2015

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 80.2013 Αναθεώρηση του ΝΣΔΑΕ (Νησιωτικό Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια)

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 81.2013 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 82.2013 ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΟΙ ΑΙΛΟΥΡΟΙ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 83.2013 ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΓΟΝΕΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 85.2013 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 86.2013 ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 88.2013 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 89.2013 Β΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2013

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 90.2013 ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 91.2013 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ.docx

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 92.2013 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 2013 ΔΗΚΕΔΜ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 94.2013 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΙΤΗΜΑ ΔΗΜΟΤΗ – ΣΚΑΡΒΕΛΗ