ΑΡ.ΑΠΟΦ. 09.2022 ΟΡΘΗ Λήψη απόφασης για πρακτική άσκηση σπουδαστών στον Δήμο Μήλου (επικαιροποίηση απόφασης ΔΣ αρ. 1132020)

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 10.2022 Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 12.2022 Ένταξη του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου ΝΔ Μήλου (Φάση Α)» στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Μήλου

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 13.2022 Ένταξη του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία Δήμου Μήλου (Φάση Α) – Παρασπόρος – Βόλι

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 14.2022 Ένταξη του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία Δήμου Μήλου – (Φάση Β) – Φυροπόταμο, Λά

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 15.2022 Ένταξη του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία Δήμου Μήλου – Φάση Γ (Ζερβίνη, Κόρφος, Λ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 15A.2022 Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου.