ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 20.2018 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 254.2017 ΨΗΦΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 21.2018 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦ. 269.2017 ΜΕ ΘΕΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018