ΑΡ. ΑΠΟΦ. 27.2020 Αποδοχή χρηματοδότησης (Απόφαση Α.Π. 18213-03-2020 Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Αναπτυξιακής Πολιτικής

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 28.2020 1Η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μήλου έτους 2020

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 28.2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛ 1Η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μήλου έτους 2020

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 29.2020 1Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 30.2020 Ορισμός μελών Δημοτικού Συμβουλίου στην Επιτροπή Ελέγχου αιτήσεων μείωσης δημοτικών τελών των ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομά

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 31.2020 Ορισμός μελών Διαχειριστικής Επιτροπής Κληροδοτήματος Νικολάου Κουλαλόγλου

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 33.2020 Εγκριση Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μήλου για το οικονομικό έτος 2019