ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 31.2014 Λήψη απόφασης Δ.Σ. περί αγοράς οικοπέδου για την κάλυψη αναγκών του Δήμου.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 33.2014 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΗΤΩΝ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 34.2014 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΥΤΑ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 35.2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 36.2014 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ 1ΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ ΤΟΥ 1ΟΥ ΠΚΤΜΝΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 37.2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 38.2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014 ΤΗΣ ΔΗΚΕΔΜ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 39.2014 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ ΩΣ ΜΑΡΤΥΡΙΚΗ ΝΗΣΟΣ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 42.2014 ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 43.2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ